Річні звіти

Спостережна рада Кредитної спілки «Антея» повідомляє

про скликання чергових загальних зборів

членів Кредитної спілки «Антея», які відбудуться 24 квітня 2021 рокуза адресою:

54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська, б.19

 

Початок реєстрації учасників —  07-00 год.

Закінчення реєстрації — 07-45год.

Початок зборів —  08-00 год.

Порядок денний:

 1. Затвердження порядку денного  загальних зборів членів КС «Антея» від 24.04.2021.
 2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради КС«Антея» за 2020 рік.
 3. Заслуховування та затвердження звіту правління КС«Антея» за 2020 рік.
 4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету КС«Антея» за 2020 рік.
 5. Заслуховування та затвердження звіту та висновку ревізійної комісії КС«Антея» за 2020 рік.
 6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС«Антея» за 2020 рік (річна фінансова звітність та звітні дані).
 7. Погодження рішення спостережної ради про розподілу доходу КС «Антея».
 8. Затвердження річної фінансової звітності, звітних даних та результатів діяльності КС «Антея» за 2020 рік.
 9. Визначення аудитора для підтвердження достовірності і повноти річної звітності та звітних даних КС«Антея» за 2021 рік.
 10. Про оренду приміщення.
 11. Погодження фінансового плану (бюджету) КС«Антея» на 2021рік.
 12. Затвердження рішення про виключення з членів КС «Антея» членів, які не виконують рішення загальних зборів та не дотримуються вимог Статуту КС «Антея».

 

            Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів КС«Антея» можна подавати у письмовій формі до спостережної ради КС«Антея» до 09 квітня 2021 року за адресою: 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська, б.19.

Телефони для довідок:(0512) 76-96-10 (098)5103355

Реєстрація членів КС «Антея», які прибудуть на загальні збори, здійснюватиметься на підставі оригінала паспорта.

Просимо всіх членів КС «Антея», у кого змінилося місце проживання, паспортні дані, або номери телефонів, повідомити про це в Кредитну спілку «Антея».

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та на виконання Постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 та  від 17 лютого 2021 №104, члени спілки без захисної маски та з наявними симптомами захворювання не будуть допущенні до участі на засіданні.

Спостережна рада КС «Антея»

Про спілку | Послуги | Найчастіші запитання | Новини | Контакти

© Кредитна спiлка «Антея», всі права захищені

Якщо Ви знайшли помилку, будь-ласка, повідомте нам за адресою antheia@ukr.net

Розробка та підтримка ADS group