Повна назва: Кредитна спілка "Антея"

Скорочена назва: КС "Антея"

Адреса: 54030 Миколаївська обл.

    м.Миколаїв, вул.Спаська, б.19

Код КОАТУУ: 4810137200

Код ЄДРПОУ: 37969436

Телефон (факс): (0512)76-96-10  (0512)76-96-11

Моб.телефон: +38(098)5103355

E-mail: antheia@ukr.net

Сайт: www.antheia.com.ua

Режим роботи:

Робочі дні: понеділок, вівторок,                    середа, четвер, п'ятниця                        з 9.00 - до 18.00                         перерва з 13.00 - до 14.00   Вихідні дні - субота, неділя

Банківські реквізити КС "Антея"

Річні звіти

Калькулятор

Заявка на кредит

Кредитна спілка "Антея" заснована 14 лютого 2012 року (документ). 

15 травня 2012 року Кредитна спілка "Антея" зареєстрована в державному реєстрі фінансових установ (документ).  

Свою діяльність Кредитна спілка "Антея" здійснює на підставі Статуту, внутрішніх положень та Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність кредитних спілок в Україні.

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах: добровольності вступу та свободи виходу з кредитної спілки, рівноправності членів кредитної спілки, самоврядування, гласності. Усі члени кредитної спілки мають рівні права.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

Членом Кредитної спілки "Антея" може стати будь-яка людина, яка зареєстрована та проживає на території Миколаєва та Миколаївської області, і має повну цивільну дієздатність. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. Щоб дізнатись як стати членом КС "Антея" натисніть сюди.

Розкриття інформації

Органи управління КС "Антея":  СПОСТЕРЕЖНА РАДА   РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ                                                                                ПРАВЛІННЯ         КРЕДИТНИЙ КОМІТЕТ

Ліцензії КС "Антея":

  Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

1) Ліцензія серія АВ № 614972 від 23.10.2012 видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг № 1828 від 23.10.2012 на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – чинна.

2) Відповідно до п.6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", який набув чинності 28.06.2015, Ліцензія на на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахункиі, яка є чинною на день набрання чинності цим Законом та мала обмежений термін дії є безстроковою.

3) Розпорядженням Нацкомфінпослуг №162 від 26.01.2017 року актуалізовано назву виду фінансової послуги у ліцензії, а саме, Ліцензія на провадження господарської діяльності, з надання фінансових послуг, а саме, на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

1) Ліцензія серія АВ № 614917 від 23.10.2012 видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг № 1829 від 23.10.2012 на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – чинна

2) Відповідно до п.6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", який набув чинності 28.06.2015, Ліцензія на на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, яка є чинною на день набрання чинності цим Законом та мала обмежений термін дії є безстроковою

3) Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163 "Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню" переоформлена на Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

 

Про спілку | Послуги | Найчастіші запитання | Новини | Контакти

© Кредитна спiлка «Антея», всі права захищені

Якщо Ви знайшли помилку, будь-ласка, повідомте нам за адресою antheia@ukr.net

Розробка та підтримка ADS group